Hygiejnekontaktpersoner

På hver afdeling/afsnit er udpeget 1-2 kontaktperson(er), som refererer til den respektive afdelingsledelse.

Kontaktpersonerne er bindeled mellem hygiejneteam og afdeling. Kontaktpersonen skal indarbejde anvisninger, procedurebeskrivelser, forskrifter og arbejdsinstruktioner og påbud vedrørende hygiejne i de daglige rutiner i samarbejde med hygiejneteam og afdelingsledelse.

Kontaktpersonen skal i samarbejde med afdelingsledelsen og hygiejneteam til enhver tid sikre, at personalet i afdelingen har kendskab til og kan anvende samtlige relevante hygiejneforskrifter.

Kontaktpersonen skal ved påvisning af hygiejnebrist eller ved risiko herfor informere afdelingsledelse og hygiejneteam.

Ændringer til nedenstående liste bedes sendt til lisa.poulsen@rn.dk 

 

 

Siden er under revidering 

 

Aalborg Universitetshospital

Klinik Akut

Akut- og Traumecenter (ATC)

Akut Medicinsk Modtageafsnit

Skadestuen/Modtagelse

 • Sygeplejerske Trine Haase Jensen

Aalborg Traumecenter

Arbejdsmedicinsk Klinik

Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen

 • Ergoterapeut Mette Mulbjerg, Afsnit B
 • Ergoterepeut Julie Holdensgaard, Afsnit D
 • Fysioterapeut Lisbeth Tyrri Kirk Svenstrup, Afsnit C
 • Fysioterapeut Thomas Wibæk Asp, Afsnit A
 • Ledende terapeut Helle Opstrup (hygiejneansvarlig)
 • Ledende terapeut Jan Kjærsgaard
 • Ledende terapeut Ulla Ross Andersen
 • Ledende terapeut Merete Husum

Geriatrisk Afdeling

 • Afdelingslæge Ib Thrane Christensen, Klinik Akut
 • Social- og sundhedsassistent Aldona Jørgensen

Socialmedicinsk Enhed

Klinik Anæstesi

Anæsteiologisk Afdeling Syd

Neuro-Orto-Traume-Intensivt Afsnit  -  NOTIA

 • Afsnitsledende sygeplejerske Ruth Davidsen
 • Overlæge Ken Jensen

Hjerte-Lunge-Intensivt Afsnit  -  TIA

 • Afsnitsledende sygeplejerske Bente Sørensen
 • Overlæge Lars Hansen
 • Sygeplejerske Dorte Bak
 • Sygeplejerske Käte Jensen
 • Sygeplejerske Mie Bentzen

Alment Intensivt Terapiafsnit R

 • Afsnitsledende sygeplejerske Dorthe Fuglsang
 • Overlæge Lise Knudsen

Opvågningsafsnit Syd

 • Souschef Christina Stensborg Jensen

Gastro Anæstesiafsnit  -  A-anæstesi

 • Souschef Lotte Imer

Otologisk Anæstesiafsnit  -  H-Anæstesi

 • Souschef Jytte Thomsen

Neuro-Anæstesiafsnit  -  K-Anæstesi

 • Afsnitsledende sygeplejerske Mette Ring

Orto-Anæstesiafsnit  - O-Anæstesi

 • Anæstesisygeplejerske Louise Vognsen Laustsen

T/V-Anæstesi

 • Afsnitsledende sygeplejerske Beth Marchmann Iversen
 • Anæstesisygeplejerske Peter Vagn Munch

Intensivt Afsnit Hobro

 • Afsnitsledende sygeplejerske Hanne Bærnthsen
 • Sygeplejerske Else Marie Bertelsen

Anæstesiafsnit Hobro

 • Afsnitsledende sygeplejerske Birgitte Kløve-Mogensen

Anæstesiafsnit Farsø

 • Anæstesisygeplejerske Bente Gade Hjortkjær
 • Overlæge Ruben Frederiksen

Patienthotellet

 • Afsnitsledende sygeplejerske Vibeke Engers

Steril/Sengeredning

 • Afsnitsledende sygeplejerske Krister Ripadal

Tværfagligt Smertecenter

 •  Sygeplejerske Inger Nielsen

Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi

Anæstesiologisk Afdeling Nord

 • Afsnitsledende sygeplejerske Joan Willadsen, Anæstesi
 • Sygeplejerske Rikke Albæk Kobel, Intensiv

Børneafdelingen

 • Afsnitsledende sygeplejerske Lone Franciska Nielsen, Afsnit 301
 • Sygeplejerske Birgitte Ryom, Afsnit 302
 • Afsnitsledende sygeplejerske Helle Nygård Kristensen, Afsnit 303
 • Afsnitsledende sygeplejerske Ghita Rosenbeck, Neonatalafsnit

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

 • Afsnitsledende sygeplejerske Kathrine Eskildsen, G1/G2
 • Afsnitsledende sygeplejerske Kristine Overgaard Koch, Barselgang
 • Sygeplejerske Inge Margrethe Poulsen, Fertilitetsklinik
 • Afsnitsledende sygeplejerske Hanne Quist Hansen, Ambulatoriet
 • Afsnitsledende sygeplejerske Pernille Mejling Kolind, Ultralydsafsnit

Aalborg Jordemodercenter

 • Afsnitsledende jordemoder Lisbet Hammer

Sexologisk Klinik

 

Urologisk Afdeling

 • Sygeplejerske Suzy Christina Andersen, Operationsafdelingen
 • Sygeplejerske Anne Kragh Leismann, Sengeafsnit
 • Sygeplejerske Tanja Bjerrum Tinkjær, do.
 • Sygeplejerske Beritt Pedersen, Ambulatorium/Dag

Klinik Diagnostik

Biokemisk Afdeling

 

Genetisk Afdeling

 

Immunologisk Afdeling

 

Nuklearmedicinsk Afdeling

 • Bioanalytiker Susanne Kristiansen
 • Konst. ledende bioanalytiker Dorthe birgit Batsberg

Patologisk Institut

 

Radiologisk Afdeling

 

Klinik Hjerte-Lunge

Kardiologisk Afdeling

 • Souschef Mette Kjær Sloth, Sengeafsnit S1
 • Overlæge Hanne Sortsøe, do.
 • Sygeplejerske Lisse Søltoft, Sengeafsnit S2
 • Specialeansvarlig overlæge Jan Ravkilde, do.
 • Sygeplejerske Tobe Boye brunsgaard, Kardiologisk Laboratorium
 • Sygeplejerske Lotte Hessing Kobbelgaard, Lipidcenter
 • Afdelingssygeplejerske Pernille Højbak, Trombosecenter
 • Sygeplejerske Lotte Hessing Kobbelgaard, Forskningsenhed
  Specialeledelse:
 • Afdelingssygeplejerske Astrid Langelund Jørgensen, Sengeafsnit S1
 • Afdelingssygeplejerske Trine Duedal Nielsen, Sengeafsnit S2
 • Afsnitsledende sygegeplejerske Lene Koldkjær Decker, Ambulatorium/Laboratorium
 • Afdelingssygeplejerske Anne Marie Korsgaard, Lipidcenter/Forskningsenhed
 • Afdelingssygeplejerske Pernille Højbak, Trombosecenter
 • Ledende overlæge Søren Pihlkjær Hjortshøj

Karkirurgisk Afdeling

 • Sygeplejerske Ida Thomsen, Sengeafsnit/Ambulatorium
 • Overlæge Arturas Cikotas, do.
  Specialeledelse:
 • Afsnitsledende sygeplejerske Susanne Kolding
 • Ledende overlæge Allan Kornmaaler Hansen 

Lungemedicinsk Afdeling

 • Sygeplejerske Trine Bach Simensen, Sengeafsnit/Ambulatorium/Dagafsnit
 • Ledende overlæge Birgitte Birket-Smith, do.
  Specialeledelse:
 • Afdelingssygeplejerske Inge Smed Nielsen
 • Ledende Lene Birgitte Birket-Smith 

Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling

 • Sygeplejerske Annette Haastrup Larsen, Sengeafsnit
 • Ledende overlæge Jan Jesper Andeasen, do.
 • Sygeplejerske Inger Jensen, Operationsafsnit
 • Ledende overlæge Jan Jesper Andeasen, do.
  Specialeledelse:
 • Afdelingssygeplejerske Tina Klinksgaard, Sengeafsnit
 • Afdelingssygeplejerske Annette kirkegaard, Operationsafsnit
 • Ledende overlæge Jan Jesper Andreasen

Klinik Hoved-Orto

Audiologisk Afdeling / Høreklinikken

 

Kæbekirurgisk Afdeling

 

Neurokirurgisk Afdeling

 

Neurologisk Afdeling og Neurofysiologisk Afdeling

 

Ortopædkirurgiske afdelinger

 

Øjenområdet

 

Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling 

 • Sygeplejerske Heidi Krogh Kjærsgaard

Klinik Kirurgi og Kræftbehandling

Kirurgi Syd

 • Sygeplejerske Pernille Vestergaard Jensen, Kir. Gastro, Afsnit A1, Aalborg
 • Afsnitsledende sygeplejerske Kate Jakobsen, Kir. Gastro, Ambulatorium og Endoskopiafsnit, Aalborg
 • Afsnitsledende sygeplejersker Sanne Brunø-Madsen, Kir. Gastro, Afsnit A2, Aalborg
 • Afsnitsledende sygeplejerske Annette Overbye, Kir. Gastro, Operationsafsnit Aalborg
 • Sygeplejerske Ellen Marie Jørgensen, Kir. Gastro, Operationsafsnit Hobro
 • Sygeplejerske Ulla Boe Smed, Kir. Gastro, Afsnit A5
 • Overlæge Tilo Stolzenburg, Kir. Gastro, Afsnit A1
 • Professor Ole Thorlasius-Ussing, Kir. Gastro, Aalborg

Mammakirurgisk Afdeling

 

Onkologisk Afdeling

 • Afsnitsledende sygeplejerske Bitten Gøtzche, D1 og D3
 • Sygeplejerske Pernille Skou Andersen, Dagafsnit
 • Radiograf Britt Sommer Jensen, Medicinsk Fysik
 • Sygeplejerske Anna Nør Møller, Stråleterapien og Det Palliative Team

Plastikkirurgisk Afdeling

 • Afsnitsledende sygeplejerske Charlotte Mejer Nørgaard
 • Sygeplejerske Anne-Birgitte Mariegaard 

Klinik Medicin

Endokrinologisk Afdeling

 • Sygeplejerske Sisse Pallesen Roed 

Gastroenterologisk Afdeling

 • Sygeplejerske Stinna Færch Nielsen, Afsnit 9Ø
 • Overlæge Ulrik Tage-Jensen
 • Afsnitsledende sygeplejerske Lotte Hansen

Hæmatologisk Afdeling

 • Afsnitsledende sygeplejerske June Chalotte Korup
 • Afsnitsledende sygeplejerske Majbritt Bøgh Riis, afsnit 7V 

Infektionsmedicinsk Afdeling

 • Afsnitsledende sygeplejerske Maj-Britt Nørgaard
 • Ledende overlæge Henrik Nielsen

Medicinsk Afdeling, Dronninglund

 • Sygeplejerske Charlotte Bruun, Afsnit M1
 • Sygeplejerske Camilla Hegelund, Afsnit M2

Nyremedicinsk Afdeling

 • Afsnitsledende sygeplejerske Karen Margrethe Skorstengaard, 8Ø 
 • Afsnitsledende sygeplejerske Susanne Vestergaard, Dialysen
 • Sygeplejerske Britta Losange, Dialysen
 • Funktionsansvarlig afsnitsledende sygeplejerske Jonna Borg, Ambulatorium
 • 1. reservelæge Rie Io Glerup, Ambulatorium

Reumatologisk Afdeling

 • Sygeplejerske Birthe G. Sæderup 

Serviceafdelinger

Centralkøkkenet

 

Logistikafdelingen

 

Rengørings- og Serviceafdelingen

 

Teknisk Afdeling

 

 

 

 

Sygehus Vendsyssel

Klinik Akut

Skadestue

 

Modtagelsen

 • Afsnitsleder Grethe Nørgaard, Afsnit 404
 • Afsnitsleder Karin Jensen, Afsnit 202
 • Sygeplejerske Jona Midjord
 • Sygeplejerske Anne Hylle 

Sengeafsnit 404

 

Fysio- og Ergoterapien

 • Social- og sundhedsassistent Rikke M. Lyng, Hjørring
 • Fysioterapeut Lone Birkemose Lex, Brønderslev
 • Ergoterapeut Kolbrún Hédinsdóttir, Frederikshavn 

Klinik Anæstesi

Anæstesiafsnit

Anæstesiafsnit Hjørring

Anæstesiafsnit Frederikshavn

 

Intensiv/Opvågning

Intensivafsnit Hjørring

Opvågningsafsnit Frederikshavn

 

Klinik Diagnostik

Billeddiagnostik Hjørring

 

Billeddiagnostik Frederikshavn

 • Sygeplejerske Anne Eiersted 

Klinisk Biokemi

 • Bioanalytiker Anita Høgh, Hjørring
 • Bioanalytiker Ulla Skov, Frederikshavn 

Patologi

 • Ledende bioanalytiker Anni Bang Christensen 

Klinik Kvinde/Barn

Gynækologi/obstetrik

 • Afsnitsledende sygeplejerske Gitte Munch Nielsen, G3
 • Afsnitsledende sygeplejerske Christina Østergaard, GOO
 • Afsnitsledende sygeplejerske Tina Heilesen, 105
 • Afsnitsledende sygeplejerske Birgitte Elkjær, Børneafsnittet

Pædiatri

 

Graviditet og fødsel

 • Chefjordemoder Helle Høy Simonsen 

Klinik Kirurgi

 • Sygeplejerske Karina Hyldgaard, Nedre Kirurgi, Hjørring
 • Sygeplejerske Anne-Mette Larsen, OP Frederikshavn

Klinik Medicin

Gastroenterologisk Ambulatorium, Afsnit M4, Frederikshavn

 • Afsnitsledende sygeplejerske med driftsansvar Dorte Nielsen

Medicinsk Ambulatorium, Afsnit M2, Frederikshavn

 • Afsnitsledende sygeplejerske med driftsansvar Hanne Nørskov Pedersen

Kardiologisk Afsnit 202A, Hjørring

 • Afsnitsledende sygeplejerske med driftsansvar Anja Kokholm

Medicinsk Ambulatorium, Afsnit 202B, Hjørring

 

Diabetes, Endokrinologisk Afsnit 204A, Hjørring

 • Afsnitsledende sygeplejerske med driftsansvar Ragnhildur Lindal Hamper

Apopleksi, Reumatologisk Afsnit 205A

 • Afsnitsledende sygeplejerske med driftsansvar Neel Skovgaard

Brønderslev Neurorehabiliterings-center

 • Afsnitsledende sygeplejerske med driftsansvar Lene Fisker

Gastroenterologisk Ambulatorium

Patologisk Institut

 

Reumatologisk Afdeling

 

Skagen Gigt- og Rygcenter

 • Centerleder Markus Brasholt Sørensen

 

Terapiafdeling

 

 

Center for klinisk forskning

Ideklinikken

 

Servicefunktioner

AV-afdeling

 

Diætister

 

Hovedkøkken Hjørring

 

Den Palliative Enhed

 

Serviceafdeling

 

Sygehusapotek

 

Teknisk Afdeling

 

 

 

Sygehus Himmerland

Medicinske Afdelinger

Sygehus Thy-Mors

Kirurgiske Afdelinger

Medicinske afdelinger

 

 

 

Sygehusapoteket

 • Farmaceut Susanne Weng Rømer

 

 

Psykiatrien

Koordinerende kontaktperson
 • Risikomanager Anne-Grethe Rasmussen, HR og Kvalitet
Psykiatrien
 • Chefsygeplejerske Anette Sloth
Klinik Børn og Unge
 • Udviklingssygeplejerske Hanne Becker
 • Sygeplejerske Susanne Secher, Sengeafsnit BU1
 • Afsnitsledende sygeplejerske Janni Carlsen, BU1
Klinik Nord
 • Afsnitsledende sygeplejerske Christina Højer Kornum, Sengeafsnit N1
 • Afsnitsledende sygeplejerske Mette Fjeldgaard Olsen, Sengeafsnit N2
 • Afsnitsledende sygeplejerske Irene Hjortlund Christensen, Sengeafsnit N3
 • Afsnitsledende sygeplejerske Lotte Lund Jakobsen, Sengeafsnit N4
 • Afsnitsledende sygeplejerske Sengeafsnit N5, vacant
 • Afsnitsledende sygeplejerske Vibeke Hastrup Christensen, Sengeafsnit N6
 • Afsnitsledende sygeplejerske Karin Bergh-Hansen, Sengeafsnit N7
 • Afsnitsledende sygeplejerske Karin Fenger Madsen, Sengeafsnit N8
Klinik Syd
 • Viceklinikchef Bodil Bech Winther
 • Afsnitsledende sygeplejerske Tina Goosmann Riis, Psykiatrisk Skadestue/S4
 • Afsnitsledende sygeplejerske Iben Hostrup, S1
 • Afsnitsledende sygeplejerske Irene Tribler, S2
 • Afsnitsledende sygeplejerske Line Lindorf Nielsen, S3
 • Afsnitsledende sygeplejerske Lene Johanne Pedersen, S7 og S8
 • Afsnitsledende sygeplejerske Charlotte Pingel Madsen, S6
 • Afsnitsledende sygeplejerske Marianne Bonderup, S5
 • Afsnitsledende sygeplejerske Mari Ann Jürs, S9
 • Afsnitsledende sygeplejerske Karin Risdal, S10
 • Ledende ambulantsygeplejerske Gitte Vejby, Ambulante enheder
Teknisk Afdeling, APS og BPS samt ISS
 • Servicechef Teddy Juul, Serviceafdeling APS
 • Servicechef Finn Nørgaard Kristensen, Serviceafdeling
 • Teknisk chef Jørgen Wie Andersen, Teknisk Afdeling
 • Rengøringschef Bodil Jørgensen, Rengøringen
 • Souschef Rikke Brøndlun Christensen, Rengøringen